REERS

Rješenje spora: BP „Dragstes“ d.o.o. Brčko

16.07.2021.

ODBIJA SE žalba privrednog društva BP „Dragstes“ d.o.o. Brčko od 04.11.2019. godine, na Zaključak broj 3013-E/18-1 od 22.10.2019. godine i Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti broj 3013-E/18 od 05.04.2018. godine…

Rješenje spora BP Dragstes d.o.o. Brčko (ćirilica)

Rješenje spora BP Dragstes d.o.o. Brčko (latinica)

Copyright © 2024