REERS

Рјешење спора: БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко

16.07.2021.

ОДБИЈА СЕ жалба привредног друштва БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко од 04.11.2019. године, на Закључак број 3013-Е/18-1 од 22.10.2019. године и Рјешењe о електроенергетској сагласности број 3013-Е/18 од 05.04.2018. године…

Рјешење спора БП Драгстес д.о.о. Брчко (ћирилица)

Рјешење спора БП Драгстес д.о.о. Брчко (латиница)

Copyright © 2024