REERS

Rješenje spora: „6. Maj d.o.o.“ Milići

26.03.2020.

ODBIJA SE žalba privrednog društva „6. Maj“ d.o.o. Milići, od 08.01.2020. godine, na rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti broj 6286-1/19 od 23.12.2019. godine, Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, kao neosnovana…

Rješenje spora: 6. Maj d.o.o. Milići (ćirilica)

Rješenje spora: 6. Maj d.o.o. Milići (latinica)

Copyright © 2023