REERS

Рјешење спора: „6. Мај д.о.о.“ Милићи

26.03.2020.

ОДБИЈА СЕ жалба привредног друштва „6. Мај“ д.о.о. Милићи, од 08.01.2020. године, на рјешење о електроенергетској сагласности број 6286-1/19 од 23.12.2019. године, Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, као неоснована…

Рјешење спора: 6. Мај д.о.о. Милићи (ћирилица)

Рјешење спора: 6. Мај д.о.о. Милићи (латиница)

Copyright © 2024