REERS

Rješenje o utvrđivanju prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanim otkupnim cijenama za dio električne energije u MHE „Divič“

17.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 163. redovnoj sjednici, održanoj 16. decembra. 2020. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o utvrđivanju prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanim otkupnim cijenama za dio električne energije u MHE Divič (ćirilica)

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u MHE Miljacka (latinica)

Copyright © 2023