REERS

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – Fotonaponska elektrana „Sunce 1“

18.12.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 129. redovnoj sjednici, održanoj 17. decembra 2019. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – Fotonaponska elektrana Sunce 1 (ćirilica)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – Fotonaponska elektrana Sunce 1 (latinica)

Copyright © 2024