REERS

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – Фотонапонска електрана „Сунце 1“

18.12.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 129. редовној сједници, одржаној 17. децембра 2019. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – Фотонапонска електрана Сунце 1 (ћирилица)

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – Фотонапонска електрана Сунце 1 (латиница)

Copyright © 2024