REERS

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2024. godine

01.02.2024.

Vrsta postupka:
Procedura javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavci usluga iz Aneksa 2 B ZJN

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki:
80530000-8

Javni poziv broj 01-38-2/24

Copyright © 2024