REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2024. године

01.02.2024.

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 Б ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
80530000-8

Јавни позив број 01-38-2/24

Copyright © 2024