REERS

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2022. godine

28.01.2022.

Poziv broj: 01-49-2/22 od 26. januara 2022.

Vrsta postupka:
Procedura javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavci usluga iz Aneksa 2 dio B ZJN

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki:
80530000-8

Copyright © 2024