REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2022. године

28.01.2022.

Позив број: 01-49-2/22 од 26. јануара 2022.

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
80530000-8

Copyright © 2024