REERS

Naknada za obnovljive izvore

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, decembar 2023. godine (Službeni glasnik RS, br. 13/24)

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, novembar 2022. godine(Sl. glasnik RS, br. 127/22)

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, novembar 2020. godine (Sl. glasnik RS br. 5/21)

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 10. decembar 2020.

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 9. novembra 2018. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 29. novembar 2018. godine

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 25. oktobra 2017. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 25. oktobar 2017. godine

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 25. novembar 2016. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 25. novembar 2016. godine

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 22. januara 2016. godine

Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE i efikasnoj kogeneraciji, od 11. februara 2016.

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 27. novembra 2014. godine

Rješenje Vlade RS o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 27. novembra 2014. godine

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 20. novembra 2013. godine

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 30. novembra 2012. godine

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 25. oktobra 2011. godine

Copyright © 2024