REERS

Накнада за обновљиве изворе

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, децембар 2023. године (Службени гласник РС, бр. 13/24)

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, новембар 2022. године(Сл. гласник РС, бр. 127/22)

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, новембар 2020. године (Сл. гласник РС бр. 5/21)

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 10. децембар 2020.

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 9. новембра 2018. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 29. новембар 2018. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2017. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. октобар 2017. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. новембар 2016. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. новембар 2016. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 22. јануара 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године

Рјешење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године

Copyright © 2024