REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje – „Etmaks“ d.o.o. Banja Luka

13.03.2019.

Broj: 01-443-6/18
Datum: 13.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnim elektranama

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od privrednog društva „Etmaks“ d.o.o. Banja Luka, Ramići – poslovna zona bb, primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnim postrojenjima Mala solarna elektrana „ETMax 3“ i Mala solarna elektrana „ETMax 4“. Ovi zahtjevi su dopunjeni 11. marta 2019. godine, kada je dostavljena nedostajuća dokumentacija. U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je da se zahtjevi odnose na solarne elektrane koje se grade na krovu postojećeg objekta koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. br. 1283/16 Ramići, da je instalisana snaga ovih postrojenja 49,6 kW, planirana godišnja proizvodnja 60.000 kWh, a da je planirani početak rada 1. mart 2020. godine.

Regulatorna komisija razmotriće zahtjeve i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na jednoj od narednih redovnih sjednica će donijeti konačnu odluku u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024