REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE „Kladari 1“, „Kladari 2“, „Kladari 3“ i „Kladari 4“

21.02.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 10. februara 2022. godine od podnosioca Društva sa ograničenom odgovornošću „TIM TRADE“ za proizvodnju, promet i usluge, Modriča, primila zahtjeve za odobrenje prava na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koja će se proizvoditi u četiri solarne elektrane čija je, pojedinačno iskazano, instalisana snaga 146,3 kW i planirana godišnja proizvodnja 185.000 kWh, kako slijedi:

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Kladari 1, Kladari 2, Kladari 3 i Kladari 4 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Kladari 1, Kladari 2, Kladari 3 i Kladari 4 (latinica)

Copyright © 2024