REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

21.02.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. фебруара 2022. године од подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу „TIM TRADE“ за производњу, промет и услуге, Модрича, примила захтјеве за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у четири соларне електране чија је, појединачно исказано, инсталисана снага 146,3 kW и планирана годишња производња 185.000 kWh, како слиједи:

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ Кладари 1, Кладари 2, Кладари 3 и Кладари 4 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ Кладари 1, Кладари 2, Кладари 3 и Кладари 4 (латиница)

Copyright © 2024