REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje PP – FNE „Solar Priboj 1“

11.06.2024.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od Proizvodnog prometnog uslužnog društva sa ograničenom odgovornošću “CAS“ d.o.o. Priboj, dana 15. aprila 2024. godine primila zahtjev, kao i dopune zahtjeva od 26. aprila i 6. juna 2024. godine,  za odobrenje prava na podsticaj u vidu prava na premiju za prodaju na tržištu električne energije proizvedene u maloj solarnoj elektrani FNE „Solar Priboj 1“…

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje PP – FNE Solar Priboj 1 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje PP – FNE Solar Priboj 1 (latinica)

Copyright © 2024