REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – ФНЕ „Солар Прибој 1“

11.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од Производног прометног услужног друштва са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој, дана 15. априла 2024. године примила захтјев, као и допуне захтјева од 26. априла и 6. јуна 2024. године,  за одобрење права на подстицај у виду права на премију за продају на тржишту електричне енергије произведене у малој соларној електрани ФНЕ „Солар Прибој 1“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – ФНЕ Солар Прибој 1 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – ФНЕ Солар Прибој 1 (латиница)

Copyright © 2024