REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE „Vlahinja 1“

10.06.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 4. juna 2019. godine od podnosioca zahtjeva, Nade Crnogorac iz Gacka, Kazanci bb, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE „Vlahinja 1“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE „Vlahinja 1“ (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MSE „Vlahinja 1“ (latinica)

Copyright © 2024