REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Влахиња 1“

10.06.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од подносиоца захтјева, Наде Црногорац из Гацка, Казанци бб, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Влахиња 1“…

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Влахиња 1“ (ћирилица)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MSE „Vlahinja 1“ (latinica)

Copyright © 2024