REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“

06.06.2019.

Broj: 01-233-4/19
Datum: 6.6.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u
solarnim elektranama

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 20. maja 2019. godine od privrednog društva „Metering Solutions“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i konsalting, Banja Luka primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnim postrojenjima MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“. Instalisana snaga u oba proizvodna postrojenja pojedinačno je 49,5 kW, planirana godišnja proizvodnja 65.000 kWh, a navedeno je da je planirani početak rada 30. novembar 2019. godine.
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su oba zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj kompletna, a sva potrebna dokumentacija dostavljena je neposredno na protokol Regulatorne komisije 20. maja 2019. godine, i to se smatra datumom kompletiranja zahtjeva.
Na osnovu člana 31. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ovim putem obavještavamo da su zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“, kompletni.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023