REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

06.06.2019.

Број: 01-233-4/19
Датум: 6.6.2019. године

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у
соларним електранама

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 20. маја 2019. године од привредног друштва „Metering Solutions“ д.о.о. за производњу, трговину и консалтинг, Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производним постројењима МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“. Инсталисана снага у оба производна постројења појединачно је 49,5 кW, планирана годишња производња 65.000 кWх, а наведено је да је планирани почетак рада 30. новембар 2019. године.
Прегледом достављене документације утврђено је да су оба захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај комплетна, а сва потребна документација достављена је непосредно на протокол Регулаторне комисије 20. маја 2019. године, и то се сматра датумом комплетирања захтјева.
На основу члана 31. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, овим путем обавјештавамо да су захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“, комплетни.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024