REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP na podsticaj proizvodnje EE – MSE „HS 1“, „HS 2“, „HS 3“, „HS 4“, „HS 5“, „HS 6“, „HS 7“, „HS 8“, „HS 9“ i „HS 10“

12.01.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 25. decembra 2020. godine od privrednog društva „HERCSOFT“ d.o.o. Trebinje primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u malim solarnim elektranama „HS 1“, „HS 2“, „HS 3“, „HS 4“, „HS 5“, „HS 6“, „HS 7“,  „HS 8“, „HS 9“ i „HS 10“…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP na podsticaj proizvodnje EE – MSE HS 1 HS 2 HS 3 HS 4 HS 5 HS 6 HS 7 HS 8, HS 9 i HS 10 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP na podsticaj proizvodnje EE – MSE HS 1 HS 2 HS 3 HS 4 HS 5 HS 6 HS 7 HS 8, HS 9 i HS 10 (latinica)

Copyright © 2024