REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „ХС 1“, „ХС 2“, „ХС 3“, „ХС 4“, „ХС 5“, „ХС 6“, „ХС 7“, „ХС 8“, „ХС 9“ и „ХС 10“

12.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. децембра 2020. године од привредног друштва „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у малим соларним електранама „ХС 1“, „ХС 2“, „ХС 3“, „ХС 4“, „ХС 5“, „ХС 6“, „ХС 7“,  „ХС 8“, „ХС 9“ и „ХС 10“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ ХС 1 ХС 2 ХС 3 ХС 4 ХС 5 ХС 6 ХС 7 ХС 8, ХС 9 и ХС 10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ ХС 1 ХС 2 ХС 3 ХС 4 ХС 5 ХС 6 ХС 7 ХС 8, ХС 9 и ХС 10 (латиница)

Copyright © 2024