REERS

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom – „SARAJEVO – GAS“ a.d. Istočno Sarajevo

20.05.2019.

Broj: 01-217-3/19
Datum: 20. maj 2019. godine

Na osnovu člana 53. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51/14), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske objavljuje

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Privredno društvo „SARAJEVO – GAS“ a.d. Istočno Sarajevo je, na osnovu člana 43. stav 2. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske podnijelo Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom broj 05-81-790/19 od 3. maja 2019. godine. Dopuna zahtjeva podnešena je 20.05.2019. godine. Zahtjevom se traži davanje saglasnosti na promjenu tarifnog stava potrošnja sa 0,65104 KM/Sm3 na 0,79604 KM/Sm3 za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, tj. povećanje tarifnog stava „potrošnja“ za 22,2%, s tim da se za tarifni stav „mjerno mjesto“ ne zahtijeva promjena. Predlaže se primjena novih tarifnih stavova od 01.05.2019. godine.
Zahtjev za promjenu tarifnih stavova je uzrokovan promjenom nabavne cijene prirodnog gasa sa 495,00 KM/1000 Sm3 na 640,00 KM/1000 Sm3. Na naprijed navedenu nabavnu cijenu prirodnog gasa dodaje se cijena distribucije KJKP “Sarajevo-gas“ d.o.o. Sarajevo od 40,00 KM/1000 Sm3, tako da ukupna novoformirana nabavna cijena prirodnog gasa za podnosioca zahtjeva iznosi 680,00 KM/1000 Sm3, umjesto važeće cijene od 535,00 KM/1000 Sm3, bez PDV-a.
Imajući u vidu važnost ove problematike, kao i razloge hitnosti postupanja po zahtjevu privrednog društva „SARAJEVO-GAS“ a.d. Istočno Sarajevo, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske će razmotriti podneseni zahtjev u skraćenom postupku na osnovu člana 61. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom.
Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom privrednog društva „SARAJEVO-GAS“ a.d. Istočno Sarajevo je objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske „www.reers.ba“. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na podneseni zahtjev, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Regulatorna komisija će razmatrati komentare koji se dostave u sjedište Regulatorne komisije najkasnije do 27. maja 2019. godine do 09,00 časova.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024