REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе – „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука

15.03.2019.

Број: 01-14-5/19
Датум: 15.03.2019.

На основу члана 54. став 1. и 2. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 15. Правилника о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“ број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије

„ЕЛЕКТРОС“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је 11.01.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Говза Б-Г-1-Јелеч“, на ријеци Говзи.

У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:

• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије (ОБ.04.01) и

• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.

Статус умјешача у поступку издавања дозволе, Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије: „www.reers.ba“, најкасније до 21.03.2019. године.

Коментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку може се доставити, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024