REERS

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije – MSE „Geonova 3“ i „Lug 9“

30.09.2022.

„ETMax“ d.o.o. Banja Luka podnijelo je dana 08.07.2022. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje zahtjeve za prenos izdatih sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu „Geonova 3“ i Malu solarnu elektranu „Lug 9“, Opština Nevesinje, na „REMASO“ d.o.o. Banja Luka…

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za MSE Geonova 3 i Lug 9 (ćirilica)

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za MSE Geonova 3 i Lug 9 (latinica)

Copyright © 2024