REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије – МСЕ „Геонова 3“ и „Луг 9“

30.09.2022.

„ETMax“ д.о.о. Бања Лука поднијело је дана 08.07.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за пренос издатих сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „Геонова 3“ и Малу соларну електрану „Луг 9“, Општина Невесиње, на „РЕМАСО“ д.о.о. Бања Лука…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за МСЕ Геонова 3 и Луг 9 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за МСЕ Геонова 3 и Луг 9 (латиница)

Copyright © 2024