REERS

Obavještenje o održavanju 107. redovne sjednice

15.03.2019.

Broj: 01-157-2/19
Datum: 15.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 107. redovnu sjednicu u petak, 22. marta 2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica kraljice Jelene Anžujske broj 7.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 106. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 19. marta 2019. godine u Trebinju.

2. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izgradnji direktnih gasovoda.

3. Razmatranje nacrta Pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom.

4. Razmatranje Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene u MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka i prijedloga rješenja o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.

5. Razmatranje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani “Govza BG-1“’, podnosioca privredno društvo “ELEKTROS“ d.o.o. Banja Luka.

6. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana “STOPANI 2“, podnosioca privredno društvo “Energija vode“ d.o.o. Banja Luka.

7. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana “Budisavlje“, podnosioca privredno društvo “ETMah“ d.o.o. Banja Luka.

8. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “Tromeđa 1“, podnosioca privredno društvo “Tromeđa SBB“ d.o.o. Čelinac.

9. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “Tromeđa 2“, podnosioca privredno društvo “Tromeđa SBB“ d.o.o. Čelinac.

10. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “ETMah 3“, podnosioca privredno društvo “ETMah“ d.o.o. Banja Luka.

11. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “ETMah 4“, podnosioca privredno društvo “ETMah“ d.o.o. Banja Luka.

12. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “Torič 3“, podnosioca privredno društvo „Tabaković“ d.o.o. Bileća.

13. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “Solar 4“, podnosioca privredno društvo „Solar 1“ d.o.o. Bileća.

14. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Fotonaponska solarna elektrana „250 kWp Bratunac’’, podnosioca privredno društvo D.O.O. „Green Energy-R“ Bratunac.

15. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Živanović Draga iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija “Stevanović“ iz Bijeljine, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro – Bijeljina“ a.d. Bijeljina.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023