REERS

Обавјештење о одржавању 107. редовне сједнице

15.03.2019.

Број: 01-157-2/19
Датум: 15.03.2019.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 107. редовну сједницу у петак, 22. марта 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 106. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 19. марта 2019. године у Требињу.

2. Разматрање приједлога Правилника о изградњи директних гасовода.

3. Разматрање нацрта Правилника о промјени снабдјевача природним гасом.

4. Разматрање Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.

5. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани “Говза БГ-1“’, подносиоца привредно друштво “ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука.

6. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “СТОПАНИ 2“, подносиоца привредно друштво “Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука.

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларнa електранa “Будисавље“, подносиоца привредно друштво “ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука.

8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “Тромеђа 1“, подносиоца привредно друштво “Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац.

9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “Тромеђа 2“, подносиоца привредно друштво “Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац.

10. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “ЕТМах 3“, подносиоца привредно друштво “ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука.

11. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “ЕТМах 4“, подносиоца привредно друштво “ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука.

12. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “Торич 3“, подносиоца привредно друштво „Табаковић“ д.о.о. Билећа.

13. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “Солар 4“, подносиоца привредно друштво „Солар 1“ д.о.о. Билећа.

14. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонскa соларнa електранa „250 kWp Братунац’’, подносиоца привредно друштво Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац.

15. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија “Стевановић“ из Бијељине, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024