REERS

Obavještenje o održavanju 106. redovne sjednice

13.03.2019.

Broj: 01-151-2/19
Datum: 13.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 106. redovnu sjednicu u utorak, 19. marta 2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica kraljice Jelene Anžujske broj 7.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 105. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 8. marta 2019. godine u Trebinju.

2. Razmatranje prijedloga Pravilnika o certifikaciji operatera transportnog sistema za prirodni gas.

3. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snadbdjevača.

4. Razmatranje zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje za izdavanje dozvole za izgradnju sljedećih proizvodnih objekata:

zahtjev za izadavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Dubac“,
zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Džinov do“,
zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Cvjetov kuk“,
zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Rupari“ i
zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Kučajnica“.

5. Razmatranje zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnim postrojenjima kako slijedi:

zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Dubac“,
zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Džinov do“,
zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Cvjetov kuk“,
zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Rupari“ i
zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Kučajnica“.

6. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu “STUDENA 2“, privrednog društva “GM ENERGIJA“ d.o.o. Teslić.

7. Razmatranje prijedloga zaključka o održavanju formalne rasprave u postupku rješavanja spora po zahtjevu Savić Predraga iz Čelopeka, Grad Zvornik, koga zastupa punomoćnik Dragan J. Gotovac, advokat iz Zvornika, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024