REERS

Obavještenje o održavanju 102. redovne sjednice

01.02.2019.

Broj: 01-41-2/19
Datum: 01.02.2019.

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE  ZA  JAVNOST

da će održati 102. redovnu sjednicu u četvrtak,7. februara 2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica kraljice Jelene Anžujske broj 7.

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 101. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. januara 2019. godine u Trebinju.
 2. Razmatranje prijedloga rješenja o izmjenama dozvola za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa i dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa.
 3. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu “Bočac 2“, privrednog društva Mješoviti holding “ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP “Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad.
 4. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “Cer“, podnosioca Mićić Dragomira iz Zvornika.
 5. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana “Medoš“, podnosioca privredno društvo „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka.
 6. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana “Glavica“, podnosioca privredno društvo „BBB“ d.o.o. Šipovo.
 7. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana “Eko energetika 1“, podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka.
 8. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana “Eko energetika 2“, podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka.
 9. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana “Eko energetika 3“, podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka.
 10. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana “Eko energetika 4“, podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka.
 11. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana “Eko energetika 5“, podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka.
 12. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva “Potkozarje“ a.d. Gradiška, protiv Mješovitog holdinga „ERS – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024