REERS

Обавјештење о одржавању 102. редовне сједнице

01.02.2019.

Број: 01-41-2/19
Датум: 01.02.2019.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“,  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 102. редовну сједницу у четвртак, 7. фебруара 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7.

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање Записника са 101. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. јануара 2019. године у Требињу.
 2. Разматрање приједлога рјешења о измјенама дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса.
 3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Бочац 2“, привредног друштва Мјешовити холдинг “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град.
 4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Цер“, подносиоца Мићић Драгомира из Зворника.
 5. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала хидроелектрана “Медош“, подносиоца привредно друштво „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука.
 6. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала хидроелектрана “Главица“, подносиоца привредно друштво „БББ“ д.о.о. Шипово.
 7. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана “Еко енергетика 1“, подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
 8. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана “Еко енергетика 2“, подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
 9. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана “Еко енергетика 3“, подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
 10. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана “Еко енергетика 4“, подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
 11. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана “Еко енергетика 5“, подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
 12. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва “Поткозарје“ а.д. Градишка, против Мјешовитог холдинга „ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024