REERS

Informacija/KALKULATOR obračuna utrošene električne energije za domaćinstva

29.12.2022.

Nakon provedenog tarifnog postupka po zahtjevima operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i razmatranja zahtjeva javnog snabdjevača MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela je 15.12.2022. godine Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema i Odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 125/22). Prethodno je, nakon provedenih javnih rasprava donesen i Tarifni sistem za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 119/22).

U Informaciji koja slijedi dati su primjeri obračuna utrošene električne energije krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva:

Informacija/ KALKULATOR obračuna utrošene električne energije za domaćinstva (ćirilica)

Informacija/ KALKULATOR obračuna utrošene električne energije za domaćinstva (latinica)

Provjera iznosa računa za konkretnu potrošnju, i iznosa računa po stavkama (mreža, energija, usluga javnog snabdijevanja, naknada za obnovljive izvore energije) može se izvršiti putem Kalkulatora:

Kalkulator potrošnje za domaćinstva

Copyright © 2023