REERS

Информација/КАЛКУЛАТОР обрачуна утрошене електричне енергије за домаћинства

29.12.2022.

Након проведеног тарифног поступка по захтјевима оператора дистрибутивних система у Републици Српској за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и разматрања захтјева јавног снабдјевача МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање, Регулаторна комисија за енергетику Рeпублике Српске донијела је 15.12.2022. године Одлуку о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система и Одлуку о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 125/22). Претходно је, након проведених јавних расправа донесен и Тарифни систем за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже (Службени гласник Републике Српске, број 119/22).

У Информацији која слиједи дати су примјери обрачуна утрошене електричне енергије крајњим купцима из категорије домаћинства:

Информација/ КАЛКУЛАТОР обрачуна утрошене електричне енергије за домаћинства (ћирилица)

Информација/ КАЛКУЛАТОР обрачуна утрошене електричне енергије за домаћинства (латиница)

Провјера износа рачуна за конкретну потрошњу, и износа рачуна по ставкама (мрежа, енергија, услуга јавног снабдијевања, накнада за обновљиве изворе енергије) може се извршити путем Калкулатора:

Калкулатор потрошње за домаћинства

Copyright © 2024