REERS

Dozvole

1. Mješoviti holding „ERS” – MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad
Vrsta dozvole: Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u MHE „Kućna turbina”
Datum podnošenja: 08.04.2021.
Broj protokola RERS-a: 01-274-1/21
Status: utvrđen nacrt dozvole


2. „H.G.E. d.o.o. Banja Luka
Vrsta dozvole: Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine
Datum podnošenja: 21.05.2021.
Broj protokola RERS-a: 01-334-1/21
Status: otklanjanje nedostataka


3. „OPTIMA grupad.o.o. Banja Luka
Vrsta dozvole: Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom
Datum podnošenja: 24.05.2021.
Broj protokola RERS-a: 01-333-1/21
Status: otklanjanje nedostataka

 

Podnijeti kompletirani zahtjevi

Zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u MHE Bočac 2

 

 

 

 

Copyright © 2021