REERS

Dozvole

 

1. „GREEN ENERGY”’ d.o.o. (na srpskom jeziku „ZELENA ENERGIJA”)
Vrsta dozvole: Dozvola za proizvodnju električne energije u MHE „Miljacka”
Datum podnošenja: 18.02.2020.
Broj protokola RERS-a: 01-142-1/20
Status: prekinut postupak


2. Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale
Vrsta dozvole: Dozvola za proizvodnju električne energije u HE „Bogatići Nova“
Datum podnošenja: 23.09.2020.
Broj protokola RERS-a: 01-358-1/20
Status: otklanjanje nedostatka


3. Mješoviti holding “ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP “Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad
Vrsta dozvole: Dozvola za proizvodnju električne energije u MHE „Bočac 2“
Datum podnošenja: 05.10.2020.
Broj protokola RERS-a: 01-386-1/20
Status: otklanjanje nedostatka

Podnijeti kompletirani zahtjevi

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije – MHE „Miljacka“

 

 

Copyright © 2020