REERS

Дозволе

1.“САСд.о.о. Прибој
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије – Измјена дозволе
Датум подношења: 02.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-440-1/24
Статус: утврђен Нацрт дозволе


2. Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса Сарајево-гасИсточно Сарајево
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљање дистрибутивним системом природног гаса
Датум подношења: 29.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-587-1/24
Статус: отклањање недостатака


3. Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса Сарајево-гасИсточно Сарајево
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 29.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-586-1/24
Статус: отклањање недостатака


4. „Тatyana Energy“ д.о.о. Љубиње
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 30.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-600-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


5. „MEDOŠ ONE“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 26.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-583-1/24
Статус: отклањање недостатака


6. „ЕРС мале хидроелектране д.о.о. Фоча
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 08.05.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-481-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


7. АД Зворник станЗворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 21.05.2024.

Број протокола РЕРС-а: 01-658-1/24

Статус: Пријем и обрада захтјева

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – САС доо Прибој

Захтјев за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – САС доо Прибој

Табела 1

Табела 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Електро-Бијељина а.д. Бијељина

Рјешење о предузимању мјера након обављеног надзора над радом Оператора система подстицаја

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електродистрибуција Пале а.д. Пале

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електро – Бијељина а.д. Бијељина

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о., корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, април 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, јануар 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко, август 2019. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, март 2019. године

 

 

Copyright © 2024