REERS

Дозволе

 

 

1. „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за изградњу МХЕ „Медош“
Датум подношења: 31.01.2020. године
Број протокола РЕРС-а: 01-67-1/20
Статус: отклањање недостатка


2. „GREEN ENERGY“ д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка“
Датум подношења: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-142-1/20
Статус: утврђен нацрт дозволе


3. „ХИДРОИНВЕСТ“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Дуб“
Датум подношења: 02.03.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-159-1/20
Статус: утврђен нацрт дозволе


4. „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука/“EХЕ“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Медна“
Датум подношења: 10.03.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-173-1/20
Статус: отклањање недостатка


Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Дуб“

 

Copyright © 2020