REERS

Дозволе

1. „ETMaxд.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије – Измјена дозволе
Датум подношења: 09.08.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-428-1/23
Статус: утврђен Нацрт дозволе


2. „САСд.о.о. Прибој
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 15.09.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-476-1/23
Статус: Пријем и обрада захтјева

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука

Захтјев за измјену дозволе за производњу електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електродистрибуција Пале а.д. Пале

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електро – Бијељина а.д. Бијељина

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о., корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, април 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, јануар 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко, август 2019. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, март 2019. године

 

 

Copyright © 2023