REERS

Дозволе

 

1. „GREEN ENERGY”’ д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА”)
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка”
Датум подношења: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-142-1/20
Статус: прекинут поступак


2. „ЕЛИНГ МХЕ” Д.O.O. Теслић
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Дивич”
Датум подношења: 24.07.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-295-1/20
Статус: утврђен нацрт дозволе


3. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у ХЕ „Богатићи Нова“
Датум подношења: 23.09.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-358-1/20
Статус: отклањање недостатка


4. Мјешовити холдинг “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у MХЕ „Бочац 2“
Датум подношења: 05.10.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-386-1/20
Статус: отклањање недостатка

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

 

 

Copyright © 2020