REERS

Zaključak o spajanju zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaj – SFE „Berkovići 1“ – SFE „Berkovići 14“

15.06.2021.

Zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, privrednog društva „ECO ENERGY “ d.o.o. Trebinje, rješavaće se u jednom postupku…

Zaključak o spajanju zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaj – SFE Berkovići 1 – SFE Berkovići 14 (ćirilica)

Zaključak o spajanju zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaj – SFE Berkovići 1 – SFE Berkovići 14 (latinica)

Copyright © 2024