REERS

Zaključak o spajanju zahtjeva operatera distributivnih sistema u RS za davanje saglasnosti na visine naknada za pružanje nestandardnih usluga

09.12.2021.

Zahtjevi operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj za davanje saglasnosti na visine naknada za pružanje nestandardih usluga, rješavaće se u jednom postupku…

Zaključak o spajanju zahtjeva operatera distributivnih sistema u RS za davanje saglasnosti na visine naknada za pružanje nestandardnih usluga (ćirilica)

Zaključak o spajanju zahtjeva operatera distributivnih sistema u RS za davanje saglasnosti na visine naknada za pružanje nestandardnih usluga (latinica)

 

Copyright © 2024