REERS

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku, Tatjana Obradović iz Banje Luke

05.08.2022.

Spor pokrenut zahtjevom Tatjane Obradović iz Banje Luke od 18.05.2022. godine, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka i MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje, u vezi sa obračunom utrošene električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku, Tatjana Obradović (ćirilica)

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku, Tatjana Obradović (latinica)

Copyright © 2024