REERS

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Taтјана Обрадовић из Бање Луке

05.08.2022.

Спор покренут захтјевом Taтјане Обрадовић из Бање Луке од 18.05.2022. године, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње, у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Taтјана Обрадовић (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Taтјана Обрадовић (латиница)

Copyright © 2024