REERS

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku – Elta Kabel d.o.o. Doboj

02.04.2021.

Spor pokrenut zahtjevom privrednog društva Elta Kabel d.o.o. Doboj broj 2042/20 od 10.12.2020. godine, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, u vezi sa obračunom naknade za neovlašćenu potrošnju električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku…

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku – Elta Kabel d.o.o. Doboj (ćirilica)

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku – Elta Kabel d.o.o. Doboj (latinica)

Copyright © 2024