REERS

Zaključak o rješavanju spora – „MISS BEST“ d.o.o. Istočni Drvar

24.05.2021.

Spor pokrenut zahtjevom privrednog društva “MISS BEST“ d.o.o. Istočni Drvar protiv Mješovitog Holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje –  ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, u vezi sa korekcijom obračuna utrošene električne energije, na mjernom mjestu ED broj 85074893, u objektu na adresi Potoci, Donji Vrbljani, rješavaće se u skraćenom postupku…

Zaključak o rješavanju spora – MISS BEST d.o.o. Istočni Drvar (ćirilica)

Zaključak o rješavanju spora – MISS BEST d.o.o. Istočni Drvar (latinica)

Copyright © 2024