REERS

Закључак о рјешавању спора – „MISS BEST“ д.о.о. Источни Дрвар

24.05.2021.

Спор покренут захтјевом привредног друштва “MISS BEST“ д.о.о. Источни Дрвар против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње –  ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије, на мјерном мјесту ЕД број 85074893, у објекту на адреси Потоци, Доњи Врбљани, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – MISS BEST д.о.о. Источни Дрвар (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – MISS BEST д.о.о. Источни Дрвар (латиница)

Copyright © 2024