REERS

Закључак о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука

04.07.2019.

Спор покренут захтјевом Јокић Бранка из Бања Луке од 04.04.2019. године, заступанoг по пуномоћнику Рујевић Весни, адвокату из Бањe Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија…

Закључак о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука (ћирилица)

Zaključak o rješavanju spora – Jokić Branko, Banja Luka (latinica)

 

Copyright © 2024