REERS

Zaključak o rješavanju spora – Dragan Ducanović, Banja Luka

16.02.2022.

Spor pokrenut povodom zahtjeva Dragana Ducanovića iz Banje Luke od 29.11.2021. godine, u vezi sa obračunom utrošene električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku…

Zaključak o rješavanju spora – Dragan Ducanović, Banja Luka (ćirilica)

Zaključak o rješavanju spora – Dragan Ducanović, Banja Luka (latinica)

Copyright © 2022