REERS

Zaključak o rješavanju spora – BP „Dragstes“ d.o.o. Brčko

02.10.2020.

ODBACUJE SE žalba privrednog društva BP „Dragstes“ d.o.o. Brčko od 16.08.2019. godine, protiv Rješenja o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca na niskom naponu broj 3013-E/18 od 05.04.2018. godine, kao neblagovremena i izjavljena od neovlaštenog lica…

Zaključak o rješavanju spora – BP „Dragstes“ d.o.o. Brčko (ćirilica)

Zaključak o rješavanju spora – BP „Dragstes“ d.o.o. Brčko (latinica)

Copyright © 2024