REERS

Закључак о рјешавању спора – БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко

02.10.2020.

ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба привредног друштва БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко од 16.08.2019. године, против Рјешења о електроенергетској сагласности за објекат крајњег купца на ниском напону број 3013-Е/18 од 05.04.2018. године, као неблаговремена и изјављена од неовлаштеног лица…

Закључак о рјешавању спора – БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко (латиница)

Copyright © 2024