REERS

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 144. редовној сједници, одржаној 26.05.2020. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије МХЕ Медна (ћирилица)

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије МХЕ Медна (латиница)

Copyright © 2024