REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.

Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији упућујe се на јавну расправу…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024